SLU-nyhet

Flora- och faunavård 2019 om främmande arter i Kunskapskanalen

Publicerad: 18 juni 2019

Den 25 och 26 juni sänds årets Flora- och faunavårdskonferens "Natur i förvandling - främmande arter och naturvård" i Kunskapskanalen.

Se årets Flora- och faunavårdskonferens "Natur i förvandling - främmande arter och naturvård" i Kunskapskanalen den 25 och 26 juni under rubriken UR Samtiden. Deras inspelning av dag ett kan även ses på UR-Skola (liksom tidigare konferenser).
Föredragen från både dag ett och två filmades även av SLU och den inspelningen kan ses på ArtDatabankens webbplats.


Kontaktinformation