SLU-nyhet

Tidskriften Fauna och Flora söker ny utgivare

Publicerad: 13 juni 2019

ArtDatabanken har beslutat att inte att ge ut tidskriften Fauna och Flora från och med nästa år. Därför söks nu en ny huvudman som kan ta över utgivningen. Anledningen är de minskade budgetanslagen.

I dagarna kom årets andra nummer av tidskriften Fauna och Flora. Om ingen ny aktör tar över utgivningen återstår endast två nummer.

- Fauna och Flora är en viktig och omtyckt röst i Naturvårdssverige, och det vore mycket olyckligt om den läggs ned, säger chefredaktör Tomas Carlberg.

Fauna och Flora är inne på sin 114:e årgång och är därmed en av Sveriges äldsta tidskrifter inom områdena zoologi och botanik. Tidskriften grundades av professor Einar Lönnberg 1906. Han var zoolog i Uppsala och var länge verksam vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Naturhistoriska riksmuseet gav ut Fauna och Flora fram till slutet av 1990-talet, då den övertogs av en stiftelse. Sedan år 2002 är det ArtDatabanken som ger ut Fauna och Flora.

Fauna och Flora är en ledande tidskrift inom sitt område och viktig för att sprida intresset om djur, växter och naturvård med fokus på svenska förhållanden. Redaktionen strävar efter hög kvalitet på såväl texter som bilder. Ett av tidskriftens syften har också varit att sprida information om arbetet inom Svenska artprojektet.

På webbplatsen finns ett sökbart register över alla författare och artiklar som publicerats de senaste 114 åren.

Fakta:

Fauna och Flora är en populärvetenskaplig tidskrift som speglar svensk natur och naturvård. Tidskriften innehåller fördjupande och aktuella reportage, nyheter och notiser, artporträtt, anekdoter, recensioner och vackra illustrationer. Fauna och Flora utkommer med fyra nummer per år.