SLU-nyhet

Leta arter och fira biologiska mångfaldens dag!

Publicerad: 22 maj 2019

Tanken med Biologiska mångfaldens dag 22 maj är att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Mängder med aktiviteter anordnas runt om i landet för att fira den här viktiga dagen.

Oavsett om du deltar i någon aktivitet, som t.ex. en bioblitz eller naturvandring eller njuter av naturen på egen hand hoppas vi att du vill dela med dig av dina artobservationer till Artportalen så att de kommer naturvården till del. 

Se alla aktiviteter på sidan för Biologiska mångfaldens dag

Rapportera arter veckan före och efter Biologiska mångfaldens dag

På Artportalens temasida Biologiska mångfaldens dag kan man se resultatet av de insatser som görs av landets art- och naturintresserade under en tvåveckorsperiod kring 22 maj. Här kan man bland annat se hur många arter som rapporterats per landskap och vilka arter som rapporterats flest gånger, både rödlistade, totalt och per artgrupp.

Enkelt att rapportera till Artportalen

När nya Artfakta lanserades 14 maj 2019, blev det möjligt att på ett enkelt sätt rapportera alla arter direkt i mobilen till Artportalen. Allt som du rapporterar syns i vanliga Artportalen och i statistiken på temasidan för Biologiska mångfaldens dag.

Gå till Artportalens mobilrapportering

Bra hjälp till artbestämning i nya Artfakta

I nya Artfakta finns också artnycklar, bildgallerier, fågelljud och andra hjälpmedel för att kunna göra korrekta artbestämningar. Här finns också information om arters släktskap, kännetecken, ekologi och utbredning.

Gå till artbestämningsverktyget i Artfakta

Hjälp till att slå 2018 års rekordrapportering!

Förra året rapporterade 5663 rapportörer 8309 arter varav 747 rödlistade. I år har vi hittills nått upp till knappt hälften av föregående år (3418 arter, 326 rödlistade). På temasidan för Biologiska mångfaldens dag kan du själv följa statistiken och dessutom se vilka arter som inte rapporterats ännu. Var med och fira Biologiska mångfaldens dag genom att njuta av naturen och uppmärksamma arterna omkring dig!

Fakta:

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar och en unik kunskapskälla för svensk naturvård. Alla Sveriges ca 60 000 arter går att rapportera och söka efter på artportalen.se. Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. I dagsläget innehåller Artportalens databas knapp 70 miljoner fynduppgifter.