SLU-nyhet

Den biologiska mångfalden är hårt trängd

Publicerad: 29 april 2019

I dag rapporterar Sverige statusen för 166 arter och 89 naturtyper till EU. Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Bedömningarna delas in i gynnsam, otillfredsställande och dålig. Gynnsam innebär kortfattat att de på lång sikt ska kunna fortleva som en livskraftig del av den svenska naturen.

ArtDatabanken vid SLU har vetenskapligt tagit fram det mesta av faktaunderlaget på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande

eller läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967