SLU-nyhet

ArtDatabanken tar ut avgifter

Publicerad: 02 april 2019

Från och med 1 april 2019 tar ArtDatabanken ut avgifter för engångsuttag av skyddsklassad fynddata samt bildhantering. Avgiften är till för att täcka de kostnader som ArtDatabanken har för hantering och support för dessa tjänster samt för förvaltning och drift av berörda applikationer och bakomliggande databaser och webbtjänster.

En utmaning för ArtDatabanken är att våra tjänster blir mer och mer efterfrågade vilket innebär ökande kostnader. Vi har klarat av situationen med hjälp av tillfälliga statsanslag från men inför 2019 års verksamhet hade vi inte möjlighet att få några tillfälliga medel. För att hitta en lösning på detta har vi under 4 år arbetat för att få kontinuerliga statsanslag. Den ansträngningen har inte lyckats och därför beslutades att ArtDatabanken, från 1 januari 2019, behöver ta ut avgifter för de tjänster i vår grundverksamhet som kan avgiftsbeläggas.

ArtDatabanken kan bevilja åtkomst till skyddsklassad fynddata genom engångsuttag. Denna tjänst kommer från och med 1 april vara belagd med en avgift, som lägst 1500 kr. Avgiften gäller alla som nyttjar tjänsten med undantag för forskare och ideella föreningar och under förutsättning att informationen inte används i kommersiellt syfte. Artportalen är ett öppet system och kommer fortsätta att vara det.

För bilder, i de fall tillstånd att publicera beviljas, tar vi ut en grundavgift på 700 kr för vår hantering av ärendet. Vid behov av större bildfiler kan dessa erhållas mot en tilläggskostnad om 200 kr.


Kontaktinformation