SLU-nyhet

ArtDatabanken behöver frilansillustratörer

Publicerad: 15 april 2019

En upphandling av illustratörer för framställning av bilder för artbestämning pågår nu vid SLU där ArtDatabanken är beställare. Syftet är att skapa en pool med frilansillustratörer.

Exempel på den typ av illustrationer som kan komma att beställas kan du se i vår webbapplikation Artfakta eller i bokverket Nationalnyckeln:

Exempel artfakta

Exempel artfakta

Exempel Nationalnyckeln


Exempel på illustationer. Illustratörer: Helena Samuelsson, Erik Nasibov, Magda Korotynska, Linda Nyman & Andrea Klintbjer

 

Om du är intresserad skapar du ett gratiskonto i Tendsign via länken nedan. Genom kontot kan du ta del av upphandlingen och även se vilka krav och kvalifikationer som ska efterlevas. Du behöver ha ett företag (till exempel enskild firma) för att kunna lämna anbud, bland annat för att du som illustratör ska kunna fakturera SLU för utfört arbete.

Du svarar på anbudet direkt i verktyget, där även arbetsprover bifogas. Upphandlingen som sådan leder inte till ett uppdrag, utan du har möjlighet att bli en del av illustratörs-poolen. När ArtDatabanken har ett illustrationsbehov kommer vi att precisera förutsättningarna i ett s.k. avrop och skicka ut till samtliga illustratörer som kvalificerat sig, vilket i sin tur kan leda till uppdrag.

Observera att svarstiden går ut 6 maj och att sista datum för att ställa frågor kring upphandlingen är den 22 april.

Skapa konto i Tendsign här!