SLU-nyhet

Ny nyckel för sandbin och fibblebin

Publicerad: 19 december 2019

Nu finns en ny nyckel för att bestämma alla 59 arter av sandbin i vår svenska natur. Samtidigt kommer en nyckel för att skilja våra två fibblebin från varandra. I och med detta finns nu bestämningsnycklar för de minsta och största bina.

Sandbin (Andrena) är det största släktet med bin i Sverige, och bara antalet arter gör dem till en utmaning för den naturintresserade. De är dessutom täckta av hår som kan slitas och blekas med åldern och göra artbestämningen svårare. Flera av arterna är stora och färggranna och påminner om humlorna, men det finns också små arter som är svåra att skilja åt. Ibland är skillnaderna så små att europeiska biforskare tvistat om huruvida det handlar om olika arter eller inte.

Med den nya nyckeln blir det nu möjligt att sätta namn på de flesta arter av sandbin man kan stöta på. Många av arterna går att identifiera från fotografier, medan andra måste fångas in och granskas under lupp.

Våra två fibblebin (Panurgus) är helsvarta och går att skilja på detaljer som beskrivs i den nya nyckeln.

Sedan tidigare finns en nyckel till Sveriges olika bisläkten. Några av dem består av enbart en art. Tillsammans med nyckeln till fibblebin är nu de minsta släktena beskrivna och möjliga att artbestämma. Under år 2020 kommer resterande bin att bli beskrivna i text, bild och nyckel.

Fotografierna till de två nya nycklarna har tagits fram av Krister Hall och Alexander Berg, nycklar och artbeskrivningar har författats av Göran Holmström och Björn Cederberg. Arbetet har letts av redaktören Niklas Johansson.


Kontaktinformation

Artur Larsson, organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218