SLU-nyhet

Ny nyckel för landlevande snäckor

Publicerad: 09 december 2019

Nu finns en ny digital nyckel för Sveriges omkring 110 arter av landsnäckor. Trots att gruppen till det yttre är välkänd av allmänheten har det fram till nu saknats bestämningslitteratur på svenska.

Landmolluskerna delas ofta in i två grupper, snäckor och sniglar. Systematiskt tillhör båda grupperna landlungsnäckorna (Stylommatophora). Sniglar är i praktiken snäckor utan synligt skal. Dessa återfinns i en tidigare publicerad snigelnyckel. Den nya nyckeln behandlar snäckor med skal, vilka är cirka 110 arter.

Förutom landlungsnäckorna omfattar nyckeln även en landlevande gälsnäcka – den lilla och sällsynta nålsnäckan (Platyla polita). Denna och dess vattenlevande släktingar har ett lock som de kan stänga mynningen med, vilket lungsnäckorna saknar.

Vår största art, vinbergssnäckan (Helix pomatia), har ett skal som kan bli upp till 50 mm. Men de flesta snäckorna är betydligt mindre; majoriteten av arterna är inte större än 5 mm och flera till och med mindre än 2 mm.

Vid artbestämning av snäckor räcker det oftast att utgå från skalet. Även tomma skal från döda snäckor kan nycklas. Fotograferar man snäckorna för artbestämning kan det vara bra att ta bilder från flera olika vinklar. Ibland behöver man veta hur mynningen eller undersidan ser ut. Lupp med bra förstoring är ofta nödvändigt, speciellt för de mindre arterna, då det kan handla om att jämföra små detaljer i mynningen eller mikrostruktur på skalet.

Den digitala bestämningsnyckeln har tagits fram av Jonas Roth tillsammans med Ulf Bjelke, ArtDatabanken. Ted von Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska Museum (GNM), har författat artbeskrivningarna. Samtliga fotografier och teckningar är framtagna av Jonas Roth. Materialet till fotografierna kommer från Jonas och GNM:s samlingar.

Den nya digitala nyckeln är anpassad för både mobiler och datorskärmar.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614