SLU-nyhet

ArtDatabanken arbetar för avgiftsfria skyddsklassade fynddata

Publicerad: 21 november 2019

ArtDatabanken arbetar aktivt för att hitta finansiering för tjänsterna kopplade till att tillgängliggöra skyddsklassade fynddata. I samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och ett antal andra myndigheter pågår samtal för att hitta en stabil och långsiktig lösning.

Ett år har snart gått sedan ArtDatabanken införde avgifter för tjänsterna kopplade till att tillgängliggöra skyddsklassade fynddata. Beslutet om att ta ut dessa avgifter, samt hur ArtDatabanken informerade om dem, mötte kritik och resulterade i att Skogsstyrelsen samt ett antal länsstyrelser och kommuner som hittills nyttjat tjänsten valde att inte längre utnyttja den, vilket förstås är mycket olyckligt för svensk naturvård.  

ArtDatabanken är medvetna om, och förstår, den frustration som finns i avgiftsfrågan och är helt eniga med många andra aktörer i naturvårdssverige att det bästa vore att finansieringen av tjänsterna skedde enligt en annan modell. Dessvärre är det ekonomiska läget för ArtDatabanken fortsatt svårt. Under året som gått har SLU och Naturvårdsverket arbetat med att försöka hitta en stabil och långsiktig finansiering av fynddatatjänsterna och Artportalens förvaltning. Arbetet har förts i god anda och Naturvårdsverket och SLU har samsyn om ansvar, forum för gemensamma prioriteringar och finansiering. Naturvårdsverket och SLU ser goda möjligheter till en lösning från 2021 och framåt som medger att tjänster kopplade till tillgängliggörandet av skyddsklassade fynddata inte kommer att bekostas av avgifter. 

Naturvårdsverket och SLU arbetar aktivt, i samarbete med andra myndigheter, med att redan inför år 2020 hitta en lösning som skulle kunna innebära att statliga myndigheter och kommuner inte behöver betala för fynddatatjänsterna. Detta är ett  arbete som pågår och avgifterna för 2020 kvarstår därför tills vidare.