SLU-nyhet

Svenska artprojektet delar ut 10,7 miljoner kronor till forskning

Publicerad: 30 januari 2019

Svenska artprojektet fördelar totalt 10,7 miljoner kronor till sju olika forskningsprojekt under perioden 2019-2021. Forskningsstödet från Svenska artprojektet är en långsiktig nationell satsning för att fylla de kunskapsluckor som fortfarande finns inom den biologiska mångfalden.

Svenska artprojektets stöd till forskning fokuserar på projekt som syftar till att kartlägga dåligt kända arter. För perioden 2019-2021 delas totalt 10,7 miljoner kronor ut till dessa sju projekt:

  • "Vridvingar i Sverige - en dubblering av artstocken att förvänta", Johannes Bergsten, Naturhistoriska riksmuseet
  • "Svenska gördelmaskar", Christer Erséus, Göteborgs universitet
  • "Taxonomisk och faunistisk studie av skandinaviska Pipunculidae", Mihaly Földvary, Oslo naturhistoriska museum
  • "En ny släktesklassifikation inom Pezizaceae", Karen Hansen, Naturhistoriska riksmuseet
  • "Isodiametridae (Xenacoelomorpha) - känd och okänd mångfald", Ulf Jondelius, Naturhistoriska riksmuseet
  • "Svenska Malaisefälleprojektet", Dave Karlsson, Station Linné
  • "Tryfflar, underjordiska svampar i Sverige", Ellen Larsson, Göteborgs universitet

De främsta kriterierna för att få forskningsmedel är den vetenskapliga kvaliteten, relevansen för utforskningen av svenska djur-, växt- och svamparter och hur genomförbart projektet bedöms vara. 

Projekten förväntas bidra till att den biologiska mångfalden i Sverige blir väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå. Projekten ska bidra till det nationella målet att alla namn och släktskap finns samlade och är tillgängliga och att det finns tillgänglig fakta som gör det möjligt att kunna artbestämma alla flercelliga svenska arter.

Fakta:

ArtDatabanken, SLU, har sedan 2002 regeringens uppdrag att driva Svenska artprojektet. Målet är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. 

Svenska artprojektet har bland annat i uppdrag att stödja och dela ut medel till taxonomisk forskning och till inventeringsarbeten för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. 

Projekten drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer. De två största inventeringarna med finansiering från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet. Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har hittills lett till att cirka 3 000 för Sverige nya arter har upptäckts, varav cirka 1 000 arter är helt nya för vetenskapen. 


Kontaktinformation

Rikard Sundin, Forskningssekreterare Svenska artprojektet
ArtDatabanken, SLU
rikard.sundin@slu.se018-672574, 070-5802574