SLU-nyhet

Ny volym Havsborstmaskar

Publicerad: 18 april 2018

Den 18:e volymen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna finns nu ute. Den nya volymen tar upp havsborstmaskar som tillhör djurgruppen ringmaskar. Havsborstmaskar är till största delen vattenlevande och utgör en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

Den bärande idén med Nationalnyckeln är att göra kunskap om landets arter och deras livsmiljöer tillgänglig för både naturvårdare och den naturintresserade allmänheten.  Den här gången har ArtDatabanken valt att lyfta Havsborstmaskar, en mindre känd djurgrupp inom Ringmaskar som också omfattar bland annat daggmaskar och iglar. De flesta havsborstmaskar lever i havet, men några arter lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land.

I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. Denna volym behandlar de 205 arter som hör till underklassen Aciculata.

Havsborstmaskar är ofta talrika och får därmed stor inverkan på den miljö de lever i. De syresätter bottnar genom sitt grävande, och rören, som kan vara av både kalk och lera, utgör bostad för många andra organismer. Ibland bildas hela rev av rören, och dessa rev har ofta hög biodiversitet. Havsborstmaskar har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång.

Nationalnyckeln är en viktig del i ArtDatabankens uppdrag att arbeta för den biologiska mångfalden. Arbetet med bokverket stoppades 2014 men genom ökat statligt anslag och nya riktlinjer till Svenska artprojektet har utgivningen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna återigen tagits i produktion. Den kunskap som finns samlad, tolkad och tillgänglig i bokverket går att använda för den enskilde och för direkt tillämpning i naturvård och förvaltning av naturresurser.

Fakta:

ArtDatabanken, SLU är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Sedan 2002 driver ArtDatabanken Svenska artprojektet, vars syfte är att kartlägga och sprida information om landets arter, bland annat genom bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Projektet sker på uppdrag av regeringen.


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se, 018-672689, 070-3329419