SLU-nyhet

Lyssna på Klotet om nya marker för hotade arter

Publicerad: 24 maj 2018

På gräsytorna kring Arlanda flygplats stortrivs fältgentianan - en av Sveriges rödlistade växter. Liknande "överblivna" marker kan bli ett paradis för hotade växter och insekter.

I programmet medverkar professor Ulf Gärdenfors, chef för Artdatabanken, Rebecka Le Moine, biolog och utnämnd till Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden, insektsforskare och professor Riccardo Bommarco, Sverige Lantbruksuniversitet samt Erik Öckinger vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Programledare är Marie-Louise Kristola.

Lyssna på programmet: Vid flygplatsen kan biologisk enfald bli mångfald


Kontaktinformation