SLU-nyhet

Nationellt arbete om invasiva arter

Publicerad: 27 september 2018
Rosa blommor på en grön buske. Foto

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ArtDatabanken under 2018 riskbedömt drygt 1000 arter av växter, svampar och djur.

I slutet av året publiceras utfallet. Det blir bland annat en grund för bedömningen av vilka arter och åtgärder som ska prioriteras i det svenska arbetet med invasiva främmande arter.

Bland trädgårdsväxterna är det parkslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros och jättebalsamin som idag är största hotet, men snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogklematis kan bli lika problematiska.

Läs nyheten Invasiva trädgårdsarter med störst risk för biologisk mångfald – 5 kända och 5 nya på Naturvårdsverkets webbplats.


Kontaktinformation

Mora Aronsson, kontaktperson främmande arter
SLU Artdatabanken,
mora.aronsson@slu.se, 018-673414, 070-6682682