SLU-nyhet

Marint faunaväkteri

Publicerad: 03 juli 2018
Röd sjöstjärna sedd ovanifrån och frilagd. Illustration

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Under 2018 startar vi ideell uppföljning av marina arter genom att övervaka sjöstjärnor och kräftdjur.

Pilotstudie 2017

Under 2017 tog fyra dykare på sig uppgiften att försöka observera sjöstjärnor och kräftdjur. Allt data har rapporterats till Artportalen, inklusive foton och ytterligare information om t ex övergivna hummertinor och döda bottenpartier. En liten satsning med ett fåtal positiva dykare gav en tydlig ökning av kvalitativa data, framförallt om vanliga arter med biotopdata.

Marint faunaväkteri 2018

Under 2018 utvecklar vi pilotstudien och startar ideell uppföljning av marina arter. Vi har valt 12 arter sjöstjärnor och 15 arter/taxa kräftdjur. Förutom observationer av arter vill vi också gärna få en kort information om miljön, dykdjup, temperatur m.fl. All information som är intressant att notera vid själva övervakningen kan skrivas på framtagna krysslistor som delas ut till dykare. Vi har också tagit fram foldrar för båda grupper och skickar ut dessa till alla intresserade.

Läs mer om marint faunaväkteri

Bli marin faunaväktare

Hör av dig till koordinator för marint faunaväkteri om du är intresserad av att hjälpa till att förbättra kunskap om marina arter. All instruktion och tryckt material kommer att skickas till dig. Tillsammans kan vi skapa bättre kunskapsunderlag om livet under ytan!

Kontakt

Pavel Bína, koordinator marint faunaväkteri, SLU ArtDatabanken, e-post pavel.bina@slu.se, tel. 018-67 34 06


Kontaktinformation