SLU-nyhet

Nya möjligheter att sprida artinformation

Publicerad: 20 juni 2018

Tack vare API:erna som nyligen lanserats är det möjligt att visa och hämta ArtDatabankens information om arter via webbsidor och appar.

Genom att lansera API:er hoppas ArtDatabanken att det ska bli lättare att ta del av den kunskap som finns samlad i applikationerna Artportalen och Artfakta.

 - Vi tror att det finns många bra idéer där appar och hemsidor kan visa information om våra vilda arter såväl bland organisationer som privatpersoner. Det kan handla om att underlätta för naturvårdare men inte minst också om att öka intresset och höja kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige, säger Anna Tano Graflind, ansvarig för lanseringen av API:erna på ArtDatabanken. 

Artfakta är alla Sveriges vilda arter sökbara och för ca 10 000 av dem finns i dagsläget information om t.ex. ekologi, utbredning, kännetecken eller naturvårdsinformation. Dessutom finns bilder för ca 3 800 arter.    

- ArtDatabanken arbetar ständigt med att fylla på Artfakta med ny kunskap om fler artgrupper. Just nu arbetar vi med mossor, mollusker och steklar, säger Artur Larsson sytemansvarig för Artfakta. 

I Artportalens databas finns över 60 miljoner observationer av våra vilda arter som till största delen samlats in av allmänheten. Uppgifterna används i hög utsträckning av naturvårdare på länsstyrelser, kommuner, myndigheter och inom det ideella föreningslivet. Skyddsklassade arter visas inte via API:erna utan endast för behöriga personer i syfte att kunna skydda arterna från störning. Läs mer om ArtDatabankens skyddsklassning

För den som är intresserad av att använda ArtDatabankens API:er finns mer information att läsa på sidan Öppna data och API:er