SLU-nyhet

Styrgrupp utsedd för Svensk Biodiversitetsatlas och Svenska LifeWatch

Publicerad: 29 mars 2018

I början av mars utsågs en gemensam styrgrupp för Svensk Biodiversitetsatlas och Svenska LifeWatch. Styrgruppen kommer att ha ett övergripande ansvar för det betydelsefulla arbetet med att ta fram en nationell infrastruktur för biodiversitets- och ekosystemsforskning.

Sedan Vetenskapsrådet, under hösten 2017, beviljade finansiering till Svensk biodiversitetsatlas (BAS) och Svenska LifeWatch (SLW) har ett integrationsarbete pågått. I december 2017 skrev respektive konsortium på en avsiktsförklaring att samarbeta och verka för ett framtida samgående av de båda parternas infrastrukturer för data- och analystjänster.

Integrationen är en del i processen att implementera Atlas of Living Australia (ALA) i Sverige, för att förnya den tekniska infrastrukturen och möjliggöra innovativ, tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Avsikten är nu att sammanfoga BAS, SLW och ALA i en ny nationell forskningsinfrastruktur för biodiversitetsinformation.

Viktiga komponenter i detta arbete är de data som svenska GBIF och SLW skördar. Sedan 2001 skördar, standardiserar och tillgängliggör svenska GBIF-noden över 78 miljoner artobservationer från mer än ett 40-tal svenska dataset. Samtidigt har SLW under de senaste åtta åren byggt upp en infrastruktur för biodiversitetsforskning som automatiskt skördar svenska data från 45 000 arter och tillgängliggör dem genom Analysportalen, GBIF, forskare och myndigheter.

– Vi har ett viktigt arbete framför oss. Utmaningen är att sammanföra dessa infrastrukturer så att forskare i Sverige och globalt får nytta av infrastrukturen, säger Anna Wetterbom, ordförande för styrgruppen.

Styrgruppen utsåg vid sitt första möte, 9 mars i Stockholm, Anna Wetterbom till ordförande och Lars Westerberg till vice ordförande. Som en första uppgift kommer styrgruppen att organisera framtagandet av en strategisk plan för hur en gemensam svensk biodiversitetsinfrastruktur kan bidra till världsledande forskning.

– Biodiversitets- och ekosystemsforskningen utvecklas för närvarande snabbt. Genom att integrera Svenska LifeWatchs verktyg och dataflöden i en gemensam svensk biodiversitets-e-infrastruktur, i samarbete med BAS, kan vi utveckla och förbättra de nationella tjänster som finns idag, och bidra till ett internationellt samarbete, säger Holger Dettki, tf. föreståndare Svenska LifeWatch.

– Global Biodiversity Information Facility (GBIF), är den ledande internationella infrastrukturen som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla. ALA är en viktig komponent i detta internationella nätverk. Tillsammans med Svenska LifeWatch kan vi bygga en ny svensk infrastruktur som är rustad att möta de utmaningar vi står inför i fråga om biodiversitetsinformation, menar Anders Telenius, föreståndare för BAS och Node Manager GBIF-Sweden.

I styrgruppen ingår följande personer:

Michaela Barth
PDC Center for High Performance Computing, Kungliga Tekniska Högskolan

Sanja Halling
Riksarkivet

Jo Judge
National Biodiversity Network, Storbritannien

Mark Marissink
Naturvårdsverket

Jens-Christian Svenning
Aarhus Universitet, Danmark

Lars Westerberg
Linköpings universitet

Anna Wetterbom
VD, Sveriges unga akademi

Fakta:

Atlas of Living Australia (ALA) är en öppen infrastruktur för biodiversitetsdata ursprungligen framtagen för djur och växter i Australien. Tjänsten tillgängliggör data på ett användarvänligt sätt och har därför snabbt blivit efterfrågad och en global standardisering är under utveckling.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) är uppbyggt som ett nätverk med ett centralt sekretariat i Köpenhamn. Runt om i världen finns ett femtiotal GBIF-noder. Varje nod samlar information i en databas som är tillgänglig för den globala webbportalen gbif.org. När en användare söker efter biologisk information via den globala portalen genereras resultatet från en samtidig sökning i alla GBIF-nodernas databaser.

Den svenska GBIF-noden, GBIF-Sweden, har till uppgift att samla information om dataregistrerade samlingsföremål och artobservationer från svenska museer, myndigheter, organisationer och forskningscentra och leverera dessa till centrala GBIF.

Svensk biodiversitetsatlas (BAS) är ett konsortium mellan Naturhistoriska riksmuseet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. Projektet samordnas av Naturhistoriska riksmuseet, med finansiering från Vetenskapsrådet.

Svenska LifeWatch (SLW) är ett konsortium mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, SMHI och Umeå universitet. Projektet samordnas av ArtDatabanken vid SLU, med finansiering från Vetenskapsrådet.

Analysportalen för biodiversitetsdata erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att nå alla data i Svenska LifeWatch. Här kan man söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som ingår i e-infrastrukturen.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872