SLU-nyhet

Professor i skoglig planering

Publicerad: 12 december 2018

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp söker en Professor i skoglig planering.

Ämnesbeskrivning

Professorns ämnesområde skall vara skoglig planering. I vetenskaplig mening fungerar skoglig planering som ett ramverk för integrering av information och metoder på olika nivåer och från olika vetenskapsområden i syfte att ge stöd för beslut rörande skogens användning och förvaltning. Ämnesprofilen inkluderar beslutsprocesser inom och beslutsstöd för olika ägarkategoriers skogsbruk, särskilt det privata enskilda skogsbruket (familjeskogsbruket). Vidare ingår även samhälleliga och skogspolitiska frågor kring nyttjandet av skogliga resurser, såväl virke som miljöresurser och andra ekosystemtjänster. Analyserna avser såväl den småskaliga fastighetsnivån som den storskaliga landskapsnivån. Här ingår också beaktande av sådana aspekter av samhällsutvecklingen och skogspolitiken som är relevanta för skoglig planering, samt tillämpning av metoder för avvägning mellan olika skogliga intressen och för att i analyserna hantera risk och osäkerhet.

Information om tjänsten samt Ansökningslänk


Kontaktinformation