SLU-nyhet

Svenska LifeWatch beviljas nya medel från Vetenskapsrådet

Publicerad: 21 september 2017

Svenska LifeWatch beviljas medel av Vetenskapsrådet för fortsatt drift och utveckling av en svensk infrastruktur för biodiversitetsforskning.

Vetenskapsrådet beslutade nyligen om fördelning av ca 1,2 miljarder till forskningsinfrastrukturer som sökt bidrag till infrastruktur av nationellt intresse. Svenska LifeWatch är en av de infrastrukturer som beviljas medel. Den exakta summan och detaljerna i uppdraget avgörs i dialog med Vetenskapsrådet under hösten.

- Vi är mycket glada för förtroendet och välkomnar samtidigt ett samarbete med det närbesläktade projektet BioAtlas Sweden, som också beviljats medel, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken, föreståndare för Svenska LifeWatch.

Bakom ansökan står ett konsortium som omfattar SLU, Göteborgs universitet, Umeå universitet och SMHI. Vid SLU är flera institutioner och projekt delaktiga, däribland ArtDatabanken, WRAM, Riksskogstaxeringen och institutionen för akvatiska resurser.

Fakta:

Svenska LifeWatch är en infrastruktur för biodiversitetsforskning som skördar, standardiserar och tillgängliggör över 70 miljoner artobservationer från 15 olika databaser. Data är fritt tillgängliga för forskare, naturvårdare och andra i form av olika webbtjänster. Analysportalen för biodiversitetsdata erbjuder en samlad ingång till alla data och verktyg för visualisering och analyser.

Svenska LifeWatch är en del av ett europeiskt initiativ och Vetenskapsrådet gav år 2010 i uppdrag till SLU att leda uppbyggnaden av en svensk forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata med målet att bidra till att svensk biodiversitetsforskning blir världsledande.