SLU-nyhet

Ny nyckel: Bladbockar

Publicerad: 09 maj 2017

Kanske har du en varm sommardag vid en insjö lagt märke till långsmala skalbaggar, som sitter och solar sig på blad av strand- och vattenväxter? Kroppen gnistrar i olika metalliska färger: från grönt eller blått till koppar och guld – ibland vackert flerfärgat. Kommer du för nära flyger de ut över vattnet, tills de hittar ett nytt blad att slå sig ner på. Då har du träffat på bladbockar.

Nu finns en nyckel till fullbildade individer av nordiska bladbockar. När könsskillnader är viktiga för artbestämningen finns båda könen avbildade, annars bara det ena. I Artfakta finns ofta båda könen avbildade. Nyckeln innehåller 31 taxa. Nyckeln är framtagen av Håkan Ljungberg och bildsatt av Linda Nyman och Krister Hall. Kommentarer till nyckeln och förslag till förbättringar tas tacksamt emot av Håkan Ljungberg.

 

Fakta:

Bladbockar är underfamiljen Donaciinae inom skalbaggsfa­miljen bladbaggar. De avviker med sin slanka kropp, långa ben och långa antenner från flertalet bladbaggar, och påminner mer om långhor­ningar. Bladbockar är en ganska artfattig grupp – för att vara skalbaggar – och det finns bara några hundra arter totalt i världen.

Bladbockar har en udda ekologi, deras larver lever helt under vatten där de gnager på vattenväxters rötter eller jord­stammar nere i bottensedimentet. Syret tar de upp via ett par krokar i bakkropps­spetsens undersida, vilka också tjänar som förankring i växten. Larvutvecklingen tar flera år och förpuppningen sker i en perga­mentartad, halvgenomskinlig kokong, som är fäst vid växten. Först som fullbildade går baggarna upp över vattenytan – om ens då. Larvernas levnadssätt har av förstå­eliga skäl varit besvärligt att reda ut, och många arter vet vi fortfarande väldigt lite om. Utifrån ett globalt perspektiv återstår därför säkert många arter att upptäcka. 

Källa: Yrfän nr 4, 2016. Juveler i vassen - Bladbockar


Kontaktinformation