SLU-nyhet

Naturligt vis med smarta nyheter

Publicerad: 12 december 2017
Dagens natur. Foto: Johan Södercrantz

I dag lanserar vi Dagens natur - ett artikelflöde från ArtDatabanken SLU. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

Vi kommer att publicera journalistiskt bearbetade nyheter och göra analyser av ämnen som kopplar till det arbete som görs om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård och som utförs av alla aktörer i Sverige – inklusive det arbete som utförs av oss på ArtDatabanken SLU.

Vi vill också förbättra kommunikationen med Artportalens rapportörer, dvs. alla ni som rapporterar in observationer av arter. Genom att lyfta exempel kan vi visa hur rapporteringen i Artportalen har stor betydelse för svensk miljöövervakning, och att den är ett viktigt underlag för att utvärdera hur Sverige når uppsatta miljömål.

Vi kommer normalt att publicera två, tre artiklar i veckan, och du hittar artikelflödet Dagens natur på Artportalens startsida och på ArtDatabankens webbplats.

Ansvarig redaktör för Dagens natur är Tomas Carlberg, kontakta honom om du har nyhetstips.

Foto artikelflöde: Johan Södercrantz

Till artikelflödet Dagens natur