SLU-nyhet

Parkering för Växthusets företag

Publicerad: 09 november 2017

Akademiska hus håller nu på att göra i ordning platsen utanför Växthuset, alltså det hus där bland annat Green Innovation håller till alldeles söder om Ulls hus på Ultuna. Arbetet blir klart till årsskiftet. De parkeringsplatser som finns där kommer att vara reserverade för företagen i Växthuset.

Under hösten kommer företag som på olika sätt verkar inom gröna näringar att flytta in Växthuset och det kommer att arbeta omkring 200 personer i huset. Intresset från företag att etablera sig på Ultuna är stort.

På området utanför Växthuset kommer det att finnas plats för en food truck.


Kontaktinformation

John Lööf Green, koordinator utemiljö
Fastighetsavdelningen, SLU
john.loof.green@slu.se, 018-67 14 86