SLU-nyhet

Svenska och norska artprojekten

Publicerad: 11 oktober 2017

Broschyr om två världsunika projekt som tillsammans utforskar den biologiska mångfalden.

I en nyutkommen broschyr lyfts resultaten från de svenska och norska artprojekten fram, liksom det fina samarbetet länderna emellan. Ingen annanstans i världen har två grannländer gått samman för att utforska hela den flercelliga biologiska mångfalden. Resultaten är imponerande: Cirka 3 000 nya arter för Sverige och 2 400 nya för Norge har upptäckts, varav cirka 1 800 arter också är helt nya för vetenskapen.

Ladda ner broschyren här. (pdf)