SLU-nyhet

Projektparametrar och polygoner bland nyheterna i Artportalens checklista

Publicerad: 07 juni 2021

I den nya versionen av Artportalens checklista som släpptes idag är det nu möjligt att rapportera till projekt med projektparametrar. En annan nyhet är att fyndplatser som är polygoner visas som just sådana istället för att visas som punkter. En del förbättringar i resultattavlan har också gjorts.

Projektparametrar

Projekt i Artportalen som innehåller projektparametrar har tidigare inte kunnat hanteras i checklistan. Nu kan den som är medlem av ett projekt med projektparameterar ange sådana både för själva fyndet och för fyndplatsen förutsatt att de är definierade i projektet. Projekt med tillhörande projektparametrar skapas på Artportalen.Se. Exempel på projektparameterar för ett fynd kan t.ex. vara stamomkrets och för fyndplats kan det vara t.ex. pH-värde. Vilka projektparametrar som ett projekt ska ha är upp till projektägaren.  

Polygoner

På Artportalen.se kan man skapa fyndplatser i form av polygoner, eller områden. Tidigare har dessa polygonfyndplatser endast visats som punkter i Artportalens checklista men efter uppdateringen visas de som de ska – som polygoner.  

Resultattavlan

Nu har resultattavlan, som är en del av taggningsfunktionen förbättrats (se nyhet om taggningsfunktionen), genom att en användares totalsumma av observerade arter visas istället för att en användares olika checklistor redovisas var för sig. Detta under förutsättning att användaren angett samma #hashtag för sina listor. Det här gör att resultattavlan visar resultatet på ett mer jämförbart och korrekt sätt så att det blir möjligt att se de olika deltagarnas placering i ett artrally.  

En annan nyhet med resultattavlan är att man nu även kan se de andra användarnas specifika fynd och inte bara vilka arter det observerat. Det här är mycket användbart t.ex. när man står och räknar sträck i närheten av varandra.

Fler snabbkurser

Checklistans snabbkurser är bra för dig som vill komma igång att rapportera med checklistan och undrar hur den fungerar, men också för dig som redan är användare och vill lära dig smarta tips och genvägar. 

Vad är Artporalens checklista?

 


Kontaktinformation