SLU Artdatabanken

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er (Application Programming Interface) så att företag och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation. De API:er som hämtar information ur våra databaser kallar vi för läs-API:er. 

SLU Artdatabanken har även ett skriv-API som möjliggör inrapportering av artobservationsdata till Artportalen.se. 

Loading…