SLU Artdatabanken

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation. De API:er som hämtar information ur våra databaser kallar vi för läs-API:er. 

SLU Artdatabanken har även ett skriv-API som möjliggör inrapportering av artobservationsdata till Artportalen.se. 

Observera att API:erna sedan mars 2019 är stängda för nya utvecklare p.g.a. budgetnedskärningar. Vissa undantag för i första hand andra myndigheter och samarbetsparner kan göras. Bedömning görs i varje enskilt fall.

Loading…