Hoppa till huvudinnehåll
SLU Artdatabanken

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation. De API:er som hämtar information ur våra databaser kallar vi för läs-API:er. 

SLU Artdatabanken har även ett skriv-API som möjliggör inrapportering av artobservationsdata till Artportalen.se. 

Nytt API efter sommaren

Efter sommaren kommer ett nytt API att släppas. Det nya API:et kommer att vara öppet och erbjuda sökningar i flertalet olika databaser för observationsdata, däribland Artportalen. 

Observera att de här sidorna är under uppdatering, ny uppdaterad information kommer i september. 

Loading…