Om ArtDatabankens API:er

Senast ändrad: 12 september 2018

ArtDatabanken har läs-API:er som gör att man kan hämta observationsdata från Artportalen och artinformation från Artfaktadatabasen. Vi har även ett skriv-API som gör att man kan rapportera in artobservationer till Artportalen.

Artobservationsdata (Artportalen)

API:et möjliggör uttag av data från Artportalens databas (www.artportalen.se) som i dagsläget (maj 2018) innehåller över 60 miljoner observationsuppgifter av vilda arter i Sverige. Datat är främst från de senaste decennierna men historiska data fylls på successivt.   

Merparten av allt data som finns i Artportalen är tillgängligt via API:et, undantaget data om skyddsklassade arter. Följande är exempel på möjligheter via API:et:

 • Söka på specifika arter eller artgrupper inom specifika områden och inom definierade tidsintervall. 
 • Filtrera sökresultat på de flesta tillgängliga parametrar i Artportalen.
 • Visa fynduppgifter och deras egenskaper.
 • Hämta länkar till bilder från Artportalen.
 • Visa atlaskarta med atlasfunktioner

Åtkomst 

Den som är intresserad av att använda Artportalens läs-API:er får åtkomst till testmiljön för dessa direkt via ArtDatabankens utvecklarportal. Prenumera på produkten Species - Read (Sandbox environment).

När du är klar med din app testar ArtDatabanken den för att kontrollera att den inte riskerar att påverka vår databas negativt prestandamässigt. Därefter kan den flyttas ut i produktionsmiljön. Läs hur man kommer igång med API:erna 

Artinformation (artfakta.se)

API:et möjliggör uttag av data från ArtDatabankens artfaktadatabas. Datat består av information som är knutet till vilda arter i den svenska naturen och innefattar:

 • Rödlistningsinformation
 • Artfaktatexter
 • Taxonrelaterad information
 • Naturvård
 • Landskapstyper
 • Biotoper
 • Substrat
 • Naturvårdsbedömningar

Information presenteras i bl.a. applikationen Artfakta (www.artfakta.se).

Åtkomst

Den som är intresserad av att använda ArtDatabankens läs-API:er för artinformation får åtkomst till produktionsmiljön för dessa direkt via ArtDatabankens utvecklarportal. Prenumera på produkten Species information - Read. Läs nedan hur man kombinerar olika API:er.

Läs hur man kommer igång med API:erna 

Inrapportering av artobservationer via API

ArtDatabanken har ett API för inrapportering som i dagsläget endast är öppet för ett mindre antal samarbetsprojekt.

Läs mer om ArtDatabankens API för inrapportering 

Kombinera API:er för artobservationer och artinformation

Det är enkelt att kombinera de olika API:erna då de är paketerade tillsammans i olika produkter. Läs-API:erna för artobservationer och artinformation finns i alla produkter förutom Species information - Read, som endast innehåller artinformation från Artfakta och är bra att använda om man bara behöver visa artinformation.  

Länkar 

ArtDatabankens utvecklarportal
Startsidan för Öppna data och API:er

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se