Om våra API:er

Senast ändrad: 16 juni 2021

SLU Artdatabanken har läs-API:er som gör att man kan hämta observationsdata från Artportalen och artinformation från Artfaktadatabasen. Vi har även ett skriv-API som gör att man kan rapportera in artobservationer till Artportalen.

Artobservationsdata (Artportalen)

API:et möjliggör uttag av data från Artportalens databas som i dagsläget (september 2020) innehåller över 79 miljoner observationsuppgifter av vilda arter i Sverige. Datat är främst från de senaste decennierna men historiska data fylls på successivt.   

Merparten av allt data som finns i Artportalen är tillgängligt via API:et, undantaget data om skyddsklassade arter. Följande är exempel på möjligheter via API:et:

 • Söka på specifika arter eller artgrupper inom specifika områden och inom definierade tidsintervall. 
 • Filtrera sökresultat på de flesta tillgängliga parametrar i Artportalen.
 • Visa fynduppgifter och deras egenskaper.
 • Hämta länkar till bilder från Artportalen.
 • Visa atlaskarta med atlasfunktioner

Åtkomst 

Från och med 28 mars 2019 och tills vidare är Artportalens observations-API stängt för nya utvecklare. Nyhet: Nedskärningar drabbar Artportalen. 

[Uppdaterad info 210616]. Direkt efter sommaren 2021 kommer ett nytt API att släppas. API:et kommer vara öppet och möjliggör sökningar mot flertalet olika observationsdatabaser, däribland Artportalen. 

Artinformation (artfakta.se)

API:et möjliggör uttag av data från SLU Artdatabankens artfaktadatabas. Datat består av information som är knutet till vilda arter i den svenska naturen och innefattar:

 • Rödlistningsinformation
 • Artfaktatexter
 • Taxonrelaterad information
 • Naturvård
 • Landskapstyper
 • Biotoper
 • Substrat
 • Naturvårdsbedömningar

Information presenteras i bl.a. applikationen Artfakta (www.artfakta.se).

Åtkomst

Läs hur man kommer igång med API:erna 

Inrapportering av artobservationer via API

SLU Artdatabanken har ett API för inrapportering som i dagsläget endast är öppet för ett mindre antal samarbetsprojekt.

Läs mer om SLU Artdatabankens API för inrapportering 

Kombinera API:er för artobservationer och artinformation

Det är enkelt att kombinera de olika API:erna då de är paketerade tillsammans i olika produkter. Läs-API:erna för artobservationer och artinformation finns i alla produkter förutom Species information - Read, som endast innehåller artinformation från Artfakta och är bra att använda om man bara behöver visa artinformation.  

Länkar 

SLU Artdatabankens utvecklarportal
Startsidan för Öppna data och API:er

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se