Ansökan

Senast ändrad: 19 mars 2024

Här ansöker du om bidrag för taxonomisk forskning från Svenska artprojektet. Sista ansökningsdag är 28 maj 2024.

Ansökningsformulär

Projektets titel

Medelsförvaltare

Ansvarig chef

Projektledare

Ansökningshandlingar

Ansökningsblankett inklusive anvisningar för ansökan 

Observera att

  • samtliga bilagor ska sammanfogas i samma pdf som tillsammans med ansökningsblanketten får vara max 15 MB. Om filerna tillsammans är större kommer inte ansökan att skickas in. Något felmeddelande visas inte. 

Efter att du tryckt på skicka-knappen kommer en tacksida visas och ett bekräftelsemejl skickas till båda de angivna e-postadresserna. Det kan ta upp till 10 minuter innan bekräftelsemejlet kommer. 

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

För frågor som rör en befintlig ansökan

Kontakta oss genom att svara på det bekräftelsemejl som du fick i samband med ansökan. 

För övriga frågor

ansokan.artprojekt@slu.se