SLU Artdatabanken

Artportalen

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.

En uggla, en murkla och en blomma med geting på. Illustration.

Artportalen är viktig för svensk naturvård

Artportalen är ett viktigt verktyg för naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen är öppen för alla som vill rapportera och söka bland de 80 miljoner (nov 2020) fynduppgifterna som över 10 000 rapportörer bidrar med årligen. Varje år tillkommer över 5 miljoner fynduppgifter. 

Siluett av person som står och tittare i en tubkikare. Foto.

Flera olika sätt att rapportera till Artportalen

Artportalen har funnits sedan år 2000 och utvecklas kontinuerligt. Under de senaste åren har flera olika mobil- och målgruppsanpassade tjänster tillkommit, t.ex. Artportalens checklista, mobilrapportering i Artfakta och invasivaarter.nu. Dessutom finns API:er som möjliggör att andra kan bygga applikationer mot Artportalens databas.

Artportalens grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring

Läs mer Artportalens grundprinciper.

Vilka står bakom Artportalen?

Artportalen drivs av SLU Artdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening, Sveriges entomologiska förening, Länsstyrelserna, Kommunerna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Artportalen.se har utvecklats i samarbete med norska Artsdatabanken och har finansierats gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet.
Publicerad: 11 december 2020 - Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se
Loading…