Hoppa till huvudinnehåll

Svenska artprojektet

SLU Artdatabanken har sedan 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. För att nå detta mål arbetar vi på flera olika sätt.
Bakborstmask frilagd. Illustration

 

Den biologiska mångfalden i Sverige är större än vad vi hittills trott. Sedan Svenska artprojektet startade 2002 har fler än 3000 nya arter hittats. Av dessa är mer än 1000 dessutom helt nya för vetenskapen.

Målsättningen med projektet är att utforska och beskriva alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur genom kartläggning och taxonomisk forskning. I uppdraget ingår också att ge stöd till de biologiska samlingarna och att tillgängliggöra artinformation till forskare, naturvårdare och allmänhet.

Aktuella utlysningar

Svenska artprojektets styrgrupp

Svenska artprojektets styrgrupp är ett rådgivande forum i övergripande frågor.

Ledamöter

  • Mark Marissink, SLU Artdatabanken (ordförande)
  • Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
  • Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet
  • Ellen Larsson, Göteborgs universitet
  • Thomas Strid, Entomologiska Föreningen i Stockholm
  • Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken, Norge

Svenska artprojektets långsiktiga mål

SLU Artdatabanken har preciserat regeringsuppdraget i fyra långsiktiga mål:

  • Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
  • Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
  • Fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
  • Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.
Publicerad: 05 april 2022 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…