Policy för ändringshantering gällande ArtDatabankens API:er

Senast ändrad: 14 juni 2018

Vid förändringar i något av våra API:er kommer vi att informera dig som användare i så god tid som möjligt. Vår ambition är enligt följande:

Versionshantering

Vår ambition är att en tidigare version av ett API vidmakthålls parallellt med den aktuella versionen under en övergångsperiod om minst sex månader.

Större förändringar

En större förändring definieras som en förändring som bryter datakontraktet och i sin tur därmed kräver förändring i de tjänster som använder sig av API:et. Varje sådan förändring leder också till att API:et då får ett nytt versionsnummer.

Information om en större förändring i ett API lämnas minst tre månader innan förändringen träder i kraft, på ArtDatabankens webbplats och genom nyhetsbrevet, samt i samband med driftsättningen av förändringen i API:ets dokumentation i ArtDatabankens utvecklarportal.

Mindre förändringar

En mindre förändring definieras som en förändring som inte bryter datakontraktet och alltså inte bör kräva någon förändring i de tjänster som använder sig av API:et. Detta kan till exempel röra sig om buggfixar eller tillägg till API:ets resurser och funktioner.

Information om en mindre förändring meddelas i API:ets dokumentation i ArtDatabankens utvecklarportal och i  nyhetsbrevet, senast i anslutning till driftsättning av förändringen.

Akuta förändringar

Akuta förändringar (till exempel till följd av säkerhetsproblem) driftsätts snarast möjligt och kommuniceras på ArtDatabankens webbplats.
Vid akuta förändringar lämnas information så snart som situationen medger.

Förändringar i licensvillkor

Information om förändringar i licensvillkoren (Användarvillkor för API:er vid ArtDatabanken SLU) kommuniceras genom att en ny version av licenstexten publiceras på ArtDatabankens webbplats senast en månad innan den nya versionen träder i kraft.

Driftstörningar

Information om eventuella driftstörningar eller problem i ett API kommuniceras genom meddelanden på ArtDatabankens webbplats och, i de fall som vi bedömer att det är lämpligt, via nyhetsbrevet.

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se