Vem får ArtDatabankens Naturvårdspris 2020?

Senast ändrad: 17 februari 2020

Hjälp oss att hitta vinnaren av ArtDatabankens Naturvårdspris 2020. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många enastående insatser.

ArtDatabankens Naturvårdspris delas årligen ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Den som vill kan ge förslag till detta pris. ArtDatabankens ledningsråd utser utifrån de inkomna förslagen två nominerade som presenteras. Vinnaren utses sedan genom omröstning där alla som vill kan delta. Sista dag att lämna förslag är 29 februari.

Ge förslag till naturvårdspriset

Uppgifter om dig som lämnar förslag:

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se