Vem får ArtDatabankens Naturvårdspris 2019?

Senast ändrad: 28 januari 2019
Naturvårdspriset__händer.jpg

Hjälp oss att hitta årets vinnare av ArtDatabankens naturvårdspris. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många enastående insatser. Senast 28 februari vill vi ha ditt bidrag.

ArtDatabankens naturvårdspris delas årligen ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Den som vill kan ge förslag till detta pris. ArtDatabankens ledningsråd utser utifrån de inkomna förslagen två nominerade som presenteras. Vinnaren utses sedan genom omröstning där alla som vill kan delta.

Ge förslag till naturvårdspriset

Uppgifter om dig som lämnar förslag:

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se