SLU Artdatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Flora- och faunavård 2021

Tack till alla som medverkade på årets Flora- och faunakonferens! Vi konstaterar att engagemanget var lika stort som vanligt även om förutsättningarna var annorlunda.

Nästa års Flora- faunavårdskonferens blir den 6-7 april 2022. Boka gärna in datumen redan nu!

I programmet från årets konferens finns länkar till inspelningar av talarna samt deras presentationer.

Loading…