ArtDatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

AulaKonferens2016-foto-MikaelWallstedt.jpg

Flora- och faunavård 2018

Den 25 april hölls årets Flora- och faunavårdskonferens i Uppsala med temat: För ett rikare odlingslandskap. Dagen efter, 26 april, anordnades kostnadsfria workshops.  Deltagarlista 2018

Publicerad: 18 april 2018 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se