SLU Artdatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Flora- och faunavård 2021

Konferensen Flora- och faunavård 2021 kommer att hållas 17-18 mars. 

Temat för konferensen är: Biologisk mångfald på agendan – dags att agera

I år blir konferensen digital och med nya möjligheter att delta aktivt. Vi välkomnar både tidigare deltagare och ni som inte haft möjlighet att vara med tidigare år.

Välkommen att anmäla dig till konferensen!

Loading…