ArtDatabanken

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Harlekinpiga (Harmonia axyridis) Foto: Stefan Cherrug

Flora- och faunavård 2019

Årets Flora- och faunavårdskonferens med temat Natur i förvandling - främmande arter och naturvård anordnas 10 april i Uppsala. Stanna gärna kvar till dag två för seminarier och workshops.

Deltagarlista 2019

Titta på årets konferens

Loading…