Expertkommittén för ryggradsdjur

Senast ändrad: 04 oktober 2018
Närbild på ödlehuvud. Foto

Expertkommittén för grod- och kräldjur, däggdjur samt fåglar består av sakkunniga med god kännedom om ekologin, utbredningen och tillståndet för arterna. Fiskar har en en separat expertkommitté.

Knappt 350 arter bedöms i rödlistningsarbetet. Även om det - jämfört med t.ex. insekter - handlar om relativt få arter finns det oerhört mycket information och fakta att ta ställning till. Ryggradsdjur är också en ekonomiskt och miljöpolitiskt viktig grupp, intresset från allmänheten är dessutom mycket stort. 

En märkt årsunge av fjällräv Vulpes lagopus - en fridlyst och hotad art i Sverige - vars population kontinuerligt följs upp. Foto: Tomas Carlberg

 

Kommitténs medlemmar 2016-2020:

 • Claes Andrén
 • Ingemar Ahlén
 • Henrik Andrén
 • Åke Andersson
 • Sven G. Nilsson
 • Mats O. Eriksson
 • Lotta Berg
 • Jonas Grahn
 • Martin Tjernberg
 • Martin Green
 • Henrik Thurfjell
Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Henrik Thurfjell, däggdjur, kräldjur, grodor och fåglar (Tetrapoda)
SLU Artdatabanken
henrik.thurfjell@slu.se  018-672617, 073-0402221

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se