Versionshistorik ArtDatabankens API:er

Senast ändrad: 29 november 2018

Kommande förändringar i ArtDatabankens API för artobservationer

Releaseversion xx 17 oktober 2018?

Rättade buggar

Offset-Limit fungerar ej för atlasmetoder. 

Felmeddelande skickas vid användning av Offset-Limit.

Metoder som berörs:

  • Atlas_GetTaxaListInAtlasCell
  • Atlas_GetMissingTaxaInAtlasCell

Åtgärd:
Nu returnerar Offset-Limit svar. Obs! Se dokumentation för begränsning.

"Distance" - fungerar inte. Resultatet blir alltid "Distance: -1.0"

Metoder som berörs:
• Sites_GetSitesBySearch

Åtgärd:
Nu returnerar Distance rätt svar.

Felaktig implementation av Offset-Limit

I nuvarande implementation fungerar Offset-Limit så här:
Offset=100&limit=124 => visar träff 100 – 124

Metoder som berörs:

  • Sightings_GetSightings

Åtgärd:
Efter rättning är limit relativ offset:
Offset=100&limit=25 => visa träff 100 – 124

Det går inte att utelämna antal eller ange 0 för antal vid rapportering. (Obs! Gäller endast skriv-API)

Vid utelämnande av ”quantity” eller att 0 skickas in får man ett felmeddelande tillbaka. 

Metoder som berörs:

  • Sightings_PostSighting

Åtgärd:
Värdet för "quantity" kan utelämnas och resulterar då i Quantity = NULL, vilket gör att observationen står som ”noterad”.

Förbättringar

Artgrupp läggs till i returnerat svar i metoder som hämtar observationer

Metoder som berörs:

  • Sightings_GetSightingByID
  • Sightings_GetSightingsBySearch

Åtgärd:
SpeciesGroupID läggs till i returnerat svar.
Förtydligande av dokumentation

Ingen funktionell förändring av funktionen endast förtydligande av dokumentation.

Metoder som berörs:

  • Areas_GetTaxaByAreaId

Ny dokumentation:
Anropet fungerar endast för kommuner och landskap och returnerar bara data för taxa som finns i Artportalens listor.
Areas_GetAreasBySearch
med AreaTypeId = 1 (kommuner)
med AreaTypeId = 16 (landskap)
De id som returneras kan sedan användas i Areas_GetTaxaByAreaId.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se