SLU-nyhet

Workshop om framtidens e-infrastruktur för biodiversitetsdata

Publicerad: 19 april 2018

Under två dagar i april anordnade ArtDatabanken, tillsammans med Svenska LifeWatch (SLW) och Biodiversity Atlas Sweden (BAS) en workshop. Syftet var att öka förståelsen om de olika e-infrastrukturer för biodiversitetsdata som ska sammanfogas och därmed underlätta det framtida samarbetet.

Första dagen handlade om Artdatabankens e-infrastruktur som bland annat omfattar Artportalen, Dyntaxa, Artfakta och Svenska LifeWatchs Analysportal med underliggande webbtjänster. Artdatabankens arbetssätt för utveckling av IT-strukturer var också en del av agendan. Dag två fick deltagarna bekanta sig med installationsrutiner och olika moduler för den nya e-infrastrukturen Atlas of Living Australia (ALA), som baseras på öppen källkod.

ALA har fått stöd av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och ett växande antal GBIF-noder världen över har, eller är på väg att implementera ALA i byggandet av nationella e-infrastrukturer för biodiversitetsdata. 

En ALA-baserad struktur för svenska förhållanden är för närvarande under uppbyggnad av BAS och SLW. I framtiden kommer den att fogas ihop med de idag största existerande infrastrukturerna för biodiversitetsdata i Sverige, Svenska LifeWatch och GBIF-Sweden. Under workshopen representerades ALA och GBIF av sina systemarkitekter Dave Martin (ALA) och Tim Robertsson (GBIF). Förutom att presenterade ALA och systemstrukturen för deltagarna berättade de om framtida planer och möjligheten att slå ihop kodbaserna för GBIF och ALA.

Totalt deltog 39 utvecklare, systemarkitekter och beslutsfattare från 14 olika organisationer och myndigheter från Sverige, Finland och Norge.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se