SLU-nyhet

Fin utmärkelse till initiativrik kunskapsspridare

Publicerad: 30 november 2016

ArtDatabankens Ulf Gärdenfors har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi 2016, en fin utmärkelse inom zoologisk systematik och evolution.

Redan som 11-åring samlade Ulf Gärdenfors skalbaggar i skånska bokskogar. Nu belönas han för sin gärning som artforskare och kunskapsspridare. Han får priset tillsammans med Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet priset för ”sina banbrytande vetenskapliga studier inom zoologisk systematik, för många års insatser för bevarandet och uppmärksammandet av biologisk mångfald, och för att de på ett lysande sätt förmedlat kunskap om arter och deras utbredning i Sverige.”

– Jag är mycket glad att få detta fina pris och att därmed mitt och Fredriks arbete med att lyfta statusen för taxonomi och systematik uppmärksammas, säger en lätt omskakad Ulf Gärdenfors.

Ulf Gärdenfors har också varit central i mycket av arbetet med att bevara och sprida kunskap om Sveriges flora och fauna. Han har lett arbetet med att knyta samman Sveriges databaser för artdata till en portal – Svenska LifeWatch. Han har även verkat internationellt, bland annat genom att vara med att utveckla det globala systemet för rödlistning av arter. Hans stora bidrag i populärvetenskapliga publikationer och bestämningslitteratur har också ökat intresset för och viljan att bevara biologisk mångfald.

Fredrik Ronquist är en välciterad zoolog samt världsledande systematiker och biogeograf. Hans forskning om steklars systematik och evolution har lett till nyskapande arbeten inom zoologi och ekologi.

Gärdenfors och Ronquist tog tillsammans initiativet till Svenska artprojektet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se