SLU-nyhet

Arters spridning i en grön infrastruktur ‒ kunskapsöversikt och vägledning för analyser

Publicerad: 21 september 2018

En ny rapport från ArtDatabanken bidrar med vetenskapligt faktaunderlag och vägledning i olika frågor om arters spridning och konnektivitet.

Rapporten är en kunskapsöversikt som kan bidra till arbetet med arter i en grön infrastruktur. Fokus ligger på forskningsstudier av djurs, växters och svampars spridning i terrestra landskapstyper som skog, gräsmarker, våtmarker och fjäll. Läsaren får också vägledning om när och hur spridning och konnektivitet kan vägas in i analyser av grön infrastruktur.

Rapporten finns att ladda ned här.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se