Ny interaktiv pdf av Havsborstmaskar inom Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna

Prenumerera på RSS Aktuellt 2015 via RSS

Nu finns en ny interaktiv pdf inom Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna som ersätter den tidigare publicerade nyckeln till Sveriges havsborstmaskfamiljer från 2013. Den uppdaterade digitala publikationen innehåller presentationer både av stammen Annelida (ringmaskar) och klassen Polychaeta (havsborstmaskar). Förutom den tidigare publicerade nyckeln till familjer innehåller den även nycklar till och presentationer av alla Sveriges arter inom underklassen Aciculata (tidigare kallad Erranta)

Det finns två versioner att öppna:

I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. De flesta havsborstmaskar lever i havet, det finns även arter som lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna och har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

De övriga två underklasserna, Canalipalpata och Scolecida (tillsammans tidigare kallade Sedentaria), saknar fortfarande beskrivningar och nycklar på lägre systematisk nivå än familj.

Framöver kommer informationen även att finnas i Artfakta som är ArtDatabankens digitala verktyg för artinformation. 

Bakborstig rovmask Hediste diversicolor Helena Samuelsson
Bakborstig rovmask Hediste diversicolor Bild: Helena Samuelsson
Bakfotsmask
Foto: Fredrik Pleijel | Bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de stora ”fötter” som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor och humrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar och ägg rena från bakterier och mikroalger.
Amphicteis gunneri. Mellan gälarna på denna art sitter ibland den parasitiska vampyrmasken Calamyzas amphictenicola (familj Calamyzidae).
Foto: Fredrik Pleijel | Amphicteis gunneri. Mellan gälarna på denna art sitter ibland den parasitiska vampyrmasken Calamyzas amphictenicola (familj Calamyzidae)

Relaterade sidor och länkar