Vem får Naturvårdspriset 2016?

Nominera den person, organisation eller företag du tycker är värd att lyftas fram! Nominering inklusive motivering (max ca 400 ord) lämnas senast 15 mars 2016. Läs mer och nominera här ...

Inför den 20:e prisutdelningen förnyar vi priset. Det sker i samarbete med Glasbolaget i Bro som arbetar med ekologisk glastillverkning vilket ligger helt i linje med vårt miljöarbete. Vi ser med spänning fram emot resultatet!

20 april är datumet för Flora- och faunavårdskonferensen 2016. 

image description

Ny söktjänst - Artfakta

Här kan du söka info om rödlistade arter

Artfakta ska på sikt ge en överblick av all den artinformation som ArtDatabanken publicerar, allt från arters namn och släktskap till deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljö.

 

image description

Fåglarna flyttar in

Artportalen - ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter  

Artportalen används av myndigheter, forskare och naturvårdare - och privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla. Nu har fåglarna äntligen flyttat in!

Till Artportalen

image description