Snart kan man förhandsgranska 2015 års rödlista

Prenumerera på aktuellt via RSS

Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot minskar flera vanliga arter så mycket att de nu riskerar att rödlistas.

Arbetet med 2015 års rödlista pågår nu för fullt med sikte på publicering i april 2015. ArtDatabanken bedömer tillståndet och trenderna för Sverige flora och fauna utifrån all tillgänglig statistik och med hjälp av hundratals artexperter. Data för 20 000 arter granskas utifrån Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) rödlistningskriterier. De preliminära resultaten kommer att finnas på ArtDatabankens hemsida under perioden 14 juli till 12 september. Syftet med förhandsvisningen av de preliminära bedömningarna är att ge möjligheter för personer, som eventuellt har kompletterande data eller kunskaper, att bidra med underlag.

Exempel på arter som tidigare klassificerats som livskraftiga men som enligt de preliminära bedömningarna ser ut att bli rödlistade är nordhavsräka, duvhök, stare, hussvala och gulsparv. I gengäld ser bl.a. de nu rödlistade arterna vikare, svarthakedopping, nattskärra, göktyta och strandpadda ut att bli klassificerade i kategorin Livskraftig (LC) och kommer därmed att lämna rödlistan.

ArtDatabanken vid SLU har uppdraget att ta fram Sveriges rödlista. Fram tills en ny upplaga publiceras under 2015 är det Rödlistade arter i Sverige 2010 som är den gällande.