Nya svenska djurnamn

Prenumerera på aktuellt via RSS

Namn på fladdermöss, nyckelpigor och spindlar fastställda

Efter att förslag från experter först granskats av Kommittén för svenska djurnamn och sedan varit tillgängliga för synpunkter från allmänheten i minst tre månader, har nu rekommenderade svenska namn slutligt fastställts för alla svenska fladdermöss (Chiroptera), nyckelpigor (Coccinellidae) och spindlar (Araneae). Totalt rör det sig om nästan 900 namn.