SLU news

Nu lanseras artbestämningsnycklar för siden- och tapetserarbin

Published: 17 November 2022
Bi på blad Foto

Nu publiceras ett par nya interaktiva bestämningsnycklar som möjliggör identifiering av de i Sverige förekommande arterna av sidenbin och tapetserarbin. Totalt rör det sig om 20 olika arter varav många finns över stora delar av Sverige. I bestämningsnycklarna finns bland annat vårsidenbi som är en av våra tidigast flygande biarter. Starten av flygperioden är synkroniserad med sälgens blomning, vissa år så tidigt som i slutet av mars.

I Sverige reproducerar sig åtta arter av sidenbin. Med brun–gråbrun, tät behåring på mellankroppen och svart bakkropp, ofta med band av ljusa hår baktill på ryggplåtarna kan de i fält lätt färväxlas med sandbin, Andrena. Men vid närmare granskning ser man dock skillnad. Vid bestämning av sidenbin används bland annat ryggplåtarnas punktur och de sista bukplåtarnas utformning. Detta kräver åtminstone tillgång till ficklupp.

Tapetserarbin

I Sverige finns tolv reproducerande arter av tapetserarbin och släktet är utbrett i hela landet från Skåne till Torne lappmark. På global nivå är tapetserarbin svåra att avgränsa från det närstående, artrika släktet Chalicodoma. Tillsammans omfattar de mer än 1 000 kända arter i världen. Tapetserarbin är medelstora, robusta bin.

Artbestämningsnycklarna för tapetserarbin och sidenbin kompletterar de tidigare publicerade binycklarna som återfinns i Artfakta. Nycklarna har konstruerats av Björn Cederberg och bildsatts av Alexander Berg och Krister Hall.

Genom nycklarna kan man nu ta reda på vilket tapetserarbi eller sidenbi man noterat och sedan rapportera in det på Artportalen.

 

Artbestämningsnyckel för tapetserarbin i Artfakta

Artbestämningsnyckel för sidenbin i Artfakta

 

Läs mer om sidenbin och tapetserarbin i Dagens natur