SLU-nyhet

Örebro län rapporterar

Publicerad: 04 juli 2013

Drygt 4 200 träd har nu rapporterats av Länsstyrelsen i Örebro län. Det gör att det nu finns ca 4 800 träd rapporterade i länet. Bland dessa dominerar ask med ca 1 500 träd, följt av lönn och ek med ca 800 träd vardera, och alm med 600 träd.

Mer statistik om länets träd kan man få med hjälp av Trädportalens rapportfunktion.


Kontaktinformation

Artur Larsson, organismgruppsansvarig steklar, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se