Till potentiella medelsförvaltare av bidrag till biologiska samlingar från Svenska artprojektet

Senast ändrad: 07 oktober 2020

Den 12-13 oktober håller SLU Artdatabanken, i samarbete med SAMSA, en digital träff för er som är potentiella medelsförvaltare av de bidrag till biologiska samlingar som regelbundet utlyses från Svenska artprojektet .

Tema: Utvärdering av dagens bidrag och framåtblick. För agenda se nedan.

Datum och tid: 12-13 oktober, start måndag kl 12.30 och avslut tisdag kl 12.00.

Träffen riktar sig framförallt till dig som har en ledande position inom din organisation.

Anmälan: senast den 9 oktober via mail till ansokan.artprojekt@slu.se.

Agenda
 

12 oktober

12:00      Mötet öppnas, gå gärna in och testa tekniken

12:30      Välkommen till dagens nätverksträff
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken

12:45      Aktuellt från SAMSA
               Mats Eriksson, Uppsala universitet

13:00      Aktuellt från SLU Artdatabanken,
              
Svenska artprojektet och utlysningar av bidrag
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken

13:30      Dialog: Bidraget till biologiska samlingar – utvärdering och framåtblick
               Alla deltagare

14:00      Digital fikapaus

14:30      Fortsatt dialog
               Alla deltagare

16:30      Summering

17:00      Tack och avslut för dagen
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken

 

13 oktober

8:30       Välkomna tillbaka
              Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken

8:40       Reflektioner från gårdagen
              Alla deltagare

9:00       Koordinatsättning av museidata – ett viktigt underlag för naturvården
              Niklas Lönnell och Jan Edelsjö, SLU Artdatabanken

9:20       Nytt koordinatsättningsverktyg
              Lisa Sundberg, Ida Li och Anders Telenius, Naturhistoriska riksmuséet

9:50       Diskussion: Arbetet framåt med koordinatsättning och digitalisering
              Alla deltagare

10:20      Digital fikapaus

10:30      Kvarstående frågor
               Öppen punkt tills vidare, alla deltagare

11:30      Summering
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken

12:00      Tack och avslut
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se