Till potentiella medelsförvaltare av bidrag till biologiska samlingar från Svenska artprojektet

Senast ändrad: 30 september 2021

Den 15 oktober håller SLU Artdatabanken, i samarbete med SAMSA, en digital träff för er som är potentiella medelsförvaltare av de bidrag till biologiska samlingar som regelbundet utlyses från Svenska artprojektet .

Tema: Utvärdering av dagens bidrag och framåtblick 

Datum och tid: 15 oktober, klockan 08:30-12:00

Anmälan: senast den 13 oktober per mejl till ansokan.artprojekt@slu.se.

 

Träffen riktar sig framförallt till dig som har en ledande position inom din organisation.

Agenda

08:00      Mötet öppnas, för den som vill gå in och testa tekniken

08:30      Välkommen till dagens nätverksträff
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken

08:45      Läget idag - sammanställning och analys
               Rasmus Hovmöller, SLU Artdatabanken

09:30      Digital fikapaus             

09:45      Diskussion
               Alla deltagare       

11:30      Summering och fortsatt arbete 
              Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken och Mats Eriksson, Uppsala universitet 

12:00      Tack och avslut för dagen
               Liselott Sjödin Skarp, SLU Artdatabanken


Kontaktinformation