Svenska artprojektets resultat

Senast ändrad: 08 juli 2022

Sedan starten 2002 har ekonomiskt bidrag beviljats till en mängd taxonomiska forsknings- och investeringsprojekt, nätverkande aktiviteter och biologiska samlingar. Svenska artprojektet har också löpande anordnat egna kurser och aktiviteter.