Sök stöd till forskning via Svenska artprojektet

Senast ändrad: 15 april 2019
Bildelement_Svenskaartprojektet.jpg

2019 års utlysning är öppen 15 april – 3 juni.

Ansökningsförfarande för att söka Svenska artprojektets forskningsmedel

Ansökan görs på särskild blankett. Till blanketten ska bland annat bifogas en projektbeskrivning om högst åtta sidor samt CV (meritförteckning) för den sökande och eventuella medsökande. En översikt över vilka bilagor som krävs för en komplett ansökan hittar du i anvisningarna på blankettens sista sida – använd den gärna som checklista så att du är säker på att du fått med allt som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. På samma sida hittar du även detaljerade anvisningar om hur du ska fylla i blanketten. 

Innan du söker, läs noga igenom informationen som finns om forskningsmedel.

Ansökan i original ska vara hos ArtDatabanken senast 3 juni 2019. En digital version av ansökan mejlas till ansokan.artprojekt@slu.se.

Den digitala versionen ska innehålla följande:
  1. En fil med ansökan i pdf-format, komplett med underskrifter och alla bilagor
  2. Ifylld ansökningsblankett i Word-format
  3. Projektbeskrivning i Word-format

Ladda ner ansökningsblankett här.

Språk

Själva ansökan skrivs på svenska eller engelska, men projektbeskrivning och andra bilagor ska skrivas på engelska. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska.

Ansökningarnas behandling

Ansökningarna utvärderas av Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och beslut om medelsfördelning fattas därefter av ArtDatabanken. 

Fakta:

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

(2018 års ledamöter)


Per Alström (ArtDatabanken, ordförande)

Henrik Enghoff (Statens naturhistorisk museum, Köpenhamn)

Bente Eriksen (Botaniska trädgården, Lund)

Christiane Todt (Universitetet, Bergen/Rådgivende biologer, Bergen)

Gunilla Ståhls (Helsingfors universitet)