Forsknings- och inventeringsrapporter

Senast ändrad: 01 september 2020

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har hittills lett till att cirka 3 000 arter nya för landet har upptäckts, varav cirka 1 000 arter är helt nya för vetenskapen. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga litteraturen.

Här nedan kan du ladda ned och läsa forskarnas slutrapporter från de många spännande projekten. Vill du ha mer information - kontakta gärna oss, eller hör av dig direkt till forskarna.

Insekter

Övriga djur

Svampar

Växter

Sidansvarig: katarina.nyberg@slu.se