Pågående projekt inom Svenska artprojektet

Senast ändrad: 07 juni 2021

Svenska artprojektet stödjer på olika sätt forskning och inventeringsarbete av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer. Projekten drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer. Här är en lista på samtliga pågående projekt.

 

dha 146/07 Taxonomi hos nordiska medlemmar av Bacidia och närstående släkten (Ramalinaceae, licheniserade ascomyceter): Stefan Ekman

dha 159/09 Diversitet och utbredning av svenska och skandinaviska kiselsvampar (Demospongiae): Mikael Thollesson

dha 2013-138 Hyaloscyphaceae och närbesläktade grupper inom Helotiaceae (Helotiales, Ascomycota) i Sverige: Karen Hansen

dha 2016-22 Typhulaceae och närbesläktade i Sverige: Ibai Olariaga Ibarguren

dha 2016-23 Lichinomycetes i Sverige: Maria Prieto Alvaro

dha 2016-28 Taxonomisk revision av nordiska Dacrymycetes: Juan Carlos Zamosa Señoret

dha 2016-203 Svenska Megaselia (Diptera: Phoridae): Emily Hartop

dha 2016-205 Taxonomin över nordvästra Palearktis Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae): Julia Stigenberg

dha 2016-206 Taxonomin hos lecideoida lavar i Fennoskandien: Måns Svensson

dha 2017-102 Systematik hos dåligt kända marina nematoder i klassen Chromadorea i Sverige: Oleksandr Holovachov

dha 2017-103 Svenska gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae): Mathias Jaschhof

dha 2017-104 Svenska arter av Euura (Hymenoptera, Tenthredinidae, tidigare undertribus Nematina): Andreas Taeger

dha 2017-105 Marina svampar i Sverige: Sanja Tibell Savic

dha 2019-7 Vridvingar i Sverige - en dubblering av artstocken att förvänta: Johannes Bergsten

dha 2019-8 Svenska gördelmaskar: Christer Erséus

dha 2019-10 En ny släktesklassifikation inom Pezizaceae: Karen Hansen

dha 2019-11 Isodiametridae (Xenacoelomorpha) - känd och okänd mångfald: Ulf Jondelius

dha 2019-12 Svenska Malaisefälleprojektet: Dave Karlsson

dha 2019-13 Tryfflar, underjordiska svampar i Sverige: Ellen Larsson

dha 2019-218 Vridvingar i Sverige – en dubblering av artstocken att förvänta: Johannes Bergsten

dha 2019-219 Taxonomi och systematik hos digena sugmaskar som är parasiter av svenska fiskar: Oleksandr Holovachov

dha 2019-220 Svenska InsektsInventeringsProjektet (SIIP): Dave Karlsson

dha 2019-221 Svenska klämbaksteklar i släktet Diadegma (Hymenoptera, Ichneumonidae): upptäcksfärd i det okända: Seraina Klopfstein

dha 2019-223 Collemataceae och Placynthiaceae (licheniserade sporsäckssvampar) i Sverige: Mats Wedin

dha 2020-228 Mångfalden inom svenska rörtripsar (Thysanoptera: Phlaeothripidae), med mitokondriell avgränsning och identifiering av tripsarter. The Swedish diversity of the thrips family Phlaeothripidae (Thysanoptera), and mitochondrial delimitation and identification of thrips species: Emma Wahlberg

dha 2020-229 Mångfald och utbredning av Archaeorhizomycetes i Sverige. Diversity and distribution of Archaeorhizimycetes in Sweden: Veera Tuovinen/Anna Rosling

dha 2020-230 Analys av dold diversitet hos svenska bryum-mossor. Uncovering hidden diversity in Swedish Bryum (Bryophyta): Nils Cronberg

dha 2020-231 Taxonomiska problem bland ”heterobasidiomyceter” i Skandinavien, främst i Sverige. Taxonomic problems in selected ”heterobasidiomycetes” in Scandinavia, primarily in Sweden: Mats Wedin 

dha 2020-232 Bred insamling av Mesostigmata i museer och genom fältinsamling, samt DNA-streckkodning, för att öka kunskapsstatus om svenska kvalster samt, uppbyggning av framtidig taxonomisk expertis. Broad-scaled museum and fieldwork sampling, and DNA barcoding, with focus on poorly known Mesostigmata. Increasing the knowledge of Swedish mites and competence building of future taxonomic expertise: Kjell Arne Johanson

Dessutom:

dha 2019-9 Taxonomisk och faunistisk studie av skandinaviska Pipunculidae: Mihaly Földvari (Start framskjuten till 2021-01)

dha 2019-222 Laboulbeniales i Sverige: Henrik Sundberg (Beviljat anstånd med framskjuten start av projektet till november 2020)

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se