Stöd till forskning

Senast ändrad: 17 september 2020

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Aktuella utlysningar

Från och med i år hanteras ansökningarna av ett nyinrättat kansli. Frågor om forskningsmedel från Svenska artprojektet kan mejlas till ansokan.artprojekt@slu.se

Bidrag till nätverkande aktiviteter

Från och med hösten 2020 utlyses årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter. Bidraget syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Aktuell utlysning av bidrag

Bidrag till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt 

2020 års utlysning var öppen 17 april - 31 maj. 

Intervju med Per Sundberg, ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

För dig som har pågående stöd

Här kommer du inom kort hitta dokument för projektredovisning och ekonomisk redovisning av forskningsmedlen.

Taxonrapportering i ditt projekt (Excel)

Mer information

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se