Stöd till forskning

Senast ändrad: 30 september 2021

Svenska artprojektet har som mål att kartlägga och vetenskapligt beskriva landets växter, djur och svampar med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper. Som ett led i det utlyses årligen bidrag till taxonomisk forskning. Årliga bidrag ges också för nätverkande aktiviteter. Detta bidrag syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Aktuella utlysningar

Bidrag till taxonomisk forskning

2021 års utlysning. Årets utlysning är stängd.

Bidrag till nätverkande aktiviteter

2021 års utlysning. Årets utlysning är stängd.

Redovisning av pågående stöd