Stöd till forskning

Senast ändrad: 05 mars 2021

Svenska artprojektet har som mål att kartlägga och vetenskapligt beskriva landets växter, djur och svampar med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper. Som ett led i det utlyses årligen bidrag till taxonomisk forskning. Bidraget fördelas efter vetenskaplig granskning av Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté.

Aktuella utlysningar

Bidrag till taxonomisk forskning

2021 års utlysning är öppen 4 mars - 3 maj. 

Kommande utlysningar

Bidrag till nätverkande aktiviteter

Från och med hösten 2020 utlyses årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter. Bidraget syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi. 

Ny utlysning kommer att ske under våren 2021.

Redovisning av pågående stöd

 

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se