Bidrag till forskning

Senast ändrad: 23 maj 2022

Svenska artprojektet har som mål att kartlägga och vetenskapligt beskriva landets växter, djur och svampar med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper. Som ett led i det utlyses årligen bidrag till taxonomisk forskning. Årliga bidrag ges också för nätverkande aktiviteter. Detta bidrag syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Aktuella utlysningar

Bidrag till taxonomisk forskning

Utlysningen är öppen 9 mars - 29 maj 2022.

Bidrag till nätverkande aktiviteter

Utlysningen var öppen 9 mars - 9 maj 2022. 

Redovisning av pågående projekt

Projekt som påbörjats före 2021 

Du som har bidrag för projekt som påbörjats före 2021 (med diarienummer som börjar med årtal fram till och med 2019) använder dessa redovisningsblanketter. Redovisningen ska göras senast 31 mars efterföljande år.

Projekt som påbörjats 2021 

Du som har bidrag för projekt som påbörjats 2021 (med diarienummer som börjar med 2020) gör din redovisning via två webbformulär. Redovisningen ska göras senast 20 februari efterföljande år.

Gå till webbformulär för projektredovisning

Gå till webbformulär för ekonomisk redovisning

Bilagor:

Kontraktsmall

Redovisning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Redovisning av nätverkande aktiviteter ska göras senast 20 februari efterföljande år.