Stöd till forskning

Senast ändrad: 01 juni 2020

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Aktuell utlysning

2020 års utlysning är öppen 17 april - 31 maj. Från och med i år görs ansökan delvis digitalt och hanteras av ett nyinrättat kansli. Uppdaterade rutiner för forskningsstödet kommer att kvalitetssäkra både administration och uppföljning av projektens resultat.

Intervju med Per Sundberg, ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitteé

Aktuell utlysning av bidrag

Redovisning av pågående forskningsprojekt

Projektredovisning, forskningsmedel

Ekonomisk redovisning, forskningsmedel

Taxonrapportering

Mer information

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se