Stöd till forskning

Senast ändrad: 07 januari 2021

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Aktuella utlysningar

Från och med i år hanteras ansökningarna av ett nyinrättat kansli. Frågor om forskningsmedel från Svenska artprojektet kan mejlas till ansokan.artprojekt@slu.se

Bidrag till nätverkande aktiviteter

Från och med hösten 2020 utlyses årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter. Bidraget syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

2020 års utlysning av bidrag stängde 1 november.

Bidrag till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt 

2020 års utlysning var öppen 17 april - 31 maj. 

Intervju med Per Sundberg, ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

Redovisning av pågående stöd

Projektredovisning (Word 0,1 MB)

Ekonomisk redovisning (Word 0,1 MB)

Taxonrapportering i ditt projekt (Excel)

Mer information

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se