Delta på Svenska artprojektets digitala föredrag

Senast ändrad: 09 augusti 2022

Under fem dagar, 29 augusti till 2 september, uppmärksammar vi Svenska artprojektets framgångar genom att erbjuda öppna föredrag med innehåll från Svenska artprojektet och även berätta mer om hur allt startade för 20 år sedan.

Varje dag under denna vecka kommer ett digitalt föredrag att hållas där olika delar ur Svenska artprojketet presenteras. Föredragen kommer att vara cirka 20 minuter med tid för frågor efteråt. Alla som är intresserade kan delta. Mer information om tid och hur man deltar kommer att finnas på vår webbplats senare.

Nedan finns ett program som kontinuerligt kommer att fyllas på med fler detaljer. Eventuella justeringar av föredragens titlar kan även förekomma.

Program

Måndag 29 augusti Hur det hela började.
Ulf Gärdenfors, en av initiativtagarna, berättar om Svenska artprojektets bakgrund, hur det började och vad det har inneburit.
Tisdag 30 augusti Forskning inom Svenska artprojektet. 
En forskare berättar om sin forskning och koppling till Svenska artprojektet.
Onsdag 31 augusti Från Linné till Dyntaxa - varför är taxonomi och systematik viktigt?
Maria Backlund och Erica Mejlon, SLU Artdatabanken
Torsdag 1 september Svenska artprojektets artinformation
Sanna Nordström, SLU Artdatabanken
Fredag 2 september  Svenska artprojektets ringar på vattnet.
Vad betyder kunskapslyftet inom Svenska artprojektet flera steg bort?
Dave Karlsson, Station Linné