Internationell samverkan

Senast ändrad: 27 april 2017

Internationella samarbeten

Effektiv naturvård förutsätter samarbete mellan länder. ArtDatabanken samverkar nära med de nordiska länderna och är part i European Topic Center on Biological Biodiversity, som är ett expertorgan som ger stöd till EU i arbetet med biologisk mångfald. Vi är också aktiv medlem i Internationella naturvårdsunionen, IUCN, som bl.a. ansvarar för det globala arbetet med rödlistan. ArtDatabanken samverkar med följande internationella organisationer:


Kontaktinformation